Polityka prywatności

Następujący dokument wchodzi w życie 27.11.2021 i precyzuje zakres prywatności i poziom poufności chroniący informacje, które odbiorca wprowadza podczas rejestracji konta na witrynie, a także normalnego korzystania z usług, zakupów oraz programów promocyjnych. Użytkownik może w dowolnym czasie i według własnego uznania zezwolić lub zabronić zbierania i używania swoich danych osobowych.

Poniższa Polityka prywatności dotyczy Strony będącej własnością i zarządzanej przez firmę

JASZKOWSKI TOMASZ FOTO-GRAF

NIP: 8481263791

ul. Jana Pawła II 24, 19-300 Ełk

i korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na to, że JASZKOWSKI TOMASZ FOTO-GRAF

ma upoważnienie do zbierania, używania i ujawniania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami i postanowieniami tej umowy.

Dokument ten ogłasza że JASZKOWSKI TOMASZ FOTO-GRAF NIP: 8481263791 ul. Jana Pawła II 24, 19-300 Ełk akceptuje swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych użytkownika. Ten dokument zawiera zasady na podstawie których takie dane są zbierane i używane oraz powody ujawniania takich informacji w procesie swojej działalności. Te zasady mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych gromadzonych na stronie www.fotografbaranki.pl

1. ZGODA NA GROMADZENIE DANYCH

Korzystając z tej strony, automatycznie zbierane są dane nieosobowe, techniczne informacje o użytkowniku takie, jak adres IP użytkownika, adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę, czas wizyty, typ przeglądarki i jej wersja językowa. Możemy też zbierać i analizować informacje dotyczące nawigacji, a mianowicie adres i ścieżkę użytkownika podczas przeglądania strony, działania wykonane na stronie, przeskoki na i z wewnętrznych linków itp.

Dane osobowe zbierane są jedynie po wcześniejszym zezwoleniu udzielonym przez użytkownika podczas rejestracji do zbierania i wykorzystywania poszczególnych informacji w ramach niniejszych zasad. Dając takie zezwolenie użytkownik dostarcza takich informacji dobrowolnie oraz każdorazowo jest informowany o możliwości wglądu, modyfikacji oraz zapomnienia (usunięcia) swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

„Dane osobowe” to informacje dostarczone przez użytkownika podczas rejestracji na stronie, włączając w to login i hasło, dane osobowe (imię i nazwisko, adres do rozliczeń oraz adresy do wysyłki) a także e-mail i numer telefonu. Które może on kontrolować poprzez stronę „Edycja profilu”..

W dowolnym momencie użytkownik ma prawo odmówić przedłożenia danych osobowych. Jednakże w tym wypadku niektóre funkcje i usługi oferowane na stronie mogą się pogorszyć i/lub stać się niedostępnymi, częściowo lub w całości.

2. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika jest wykonywane w następujących celach:

•             Tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie konta, a także realizacja zamówień w siedzibie własnej oraz u przewoźników.

•             Przetwarzanie zapytań i działań użytkownika na witrynie;

•             Obsługa klienta;

•            Analiza danych i badania statystyczne w celu poprawy oferowanych dóbr, produktów, lub technologii;

•             Dopasowanie i wyświetlanie specjalnie dobranej zawartości zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami użytkownika;

•             Utrzymywania komunikacji i kontaktu w sprawach dotyczących transakcji wykonywanych przez użytkownika;

•             Powiadamianie użytkownika o nowych towarach i usługach;

•             Komunikacja marketingowa dla promocji i reklamy.

JASZKOWSKI TOMASZ FOTO-GRAF NIP: 8481263791 ul. Jana Pawła II 24, 19-300 Ełk

nie wykorzystuje danych w celach innych niż opisane powyżej.

JASZKOWSKI TOMASZ FOTO-GRAF NIP: 8481263791 ul. Jana Pawła II 24, 19-300 Ełk

zastrzega możliwość wysyłania informacji dotyczących transakcji dokonanych przez użytkownika, przypomnień o płatnościach oraz pytań dotyczących potwierdzenia zakupu.

Wiadomości związane z transakcjami dokonanymi przez użytkownika są zwykle wymagane, nie możesz wypisać się z tych wiadomości, które nie mają natury promocyjnej. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, prosimy o kontakt z Biurem obsługi klienta w celu usunięcia konta.

3. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

JASZKOWSKI TOMASZ FOTO-GRAF NIP: 8481263791 ul. Jana Pawła II 24, 19-300 Ełk

nie ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej nie powiązanej w realizację usług zgodnych z działalnością -obsługa zamówień w sklepie fotografbaranki.pl.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione agencjom partnerskim, które wykonują usługi w imieniu fotografbaranki.pl. Usługi te mogą dotyczyć transferów pieniężnych, przechowywania danych, przetwarzania płatności czy wysyłki. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane do wykonania określonych wyżej usług; te informacje nie mogą być używane do żadnych innych celów.

Informacje o użytkownikach mogą zostać też przekazane i ujawnione jako aktywa biznesowe w przypadku przejęcia, sprzedaży lub wchłonięcia firmy. W takim przypadku poinformuje  się użytkowników we wcześniejszym terminie o możliwości usunięcia swoich danych.

4. DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Informacje wpisane przez użytkownika na stronę mogą być przeglądane i edytowane w dziale «Menu główne — Moje konto — Informacja». Alternatywnie użytkownicy mogą skontaktować się z Biurem obsługi klienta i poprosić o kopię informacji do wyodrębnienia i dostarczenia w czytelnym formacie. Na takie zapytania Biuro obsługi klienta odpowie bez nieracjonalnej zwłoki.

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo Twoje konto jest aktywne lub póki to konieczne do dostarczania Ci usług. Użytkownicy mogą skontaktować się z biurem obsługi klienta aby anulować swoje konto.

5. UŻYCIE CIASTECZEK I INNYCH TECHNOLOGII

Wszystkie nowoczesne strony internetowe aby spełniać standardy wymagają technologii ciasteczek, nasza również. Korzystamy z tej technologii lub podobnych technologii do analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkowników na stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystania ciasteczek z poziomu jednostkowej przeglądarki.

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową fotografbaranki.pl Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje użytkownika.

Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Przykładamy największa wagę oraz dbamy aby standardy ochrony informacji podczas wszystkich działań były zachowane na najwyższym poziomie. Na ten proces składają się czynniki takie jak:

•             Ograniczanie dostęp do informacji tylko tym pracownikom, którzy go potrzebują do udzielenia usług użytkownikowi;

•             Stosowanie protokołu transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie- protokół SSL. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

Jako że nie ma doskonałej metody ochrony informacji podczas ich przechowywania, przetwarzania i transferowania w formie elektronicznej. Jeżeli informacje o koncie i danych osobowych użytkownika są chronione hasłem, ich bezpieczeństwo i zachowanie poufności jest odpowiedzialnością samego użytkownika.

Użytkownicy mają również prawo do złożenia skargi w odpowiednich władzach nadzorczych kraju ich rezydencji lub lokalizacji jeśli uważają, że któreś z ich praw prywatności może być naruszane.

7. UŻYTKOWNICY NIELETNI

fotografbaranki.pl nie zamierza i nie będzie celowo zbierać, wymagać lub prosić o dane osobowe osób poniżej 18 roku życia bez pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli użytkownik jest nieletni, nie powinien podawać swoich danych osobowych lub jakkolwiek używać strony bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.

8. LINKI

Strony witryny mogą zawierać linki do stron, serwisów i funkcji stron trzecich, jednostek zależnych i partnerów, którzy mogą używać i podlegać innym zasadom i procedurom zapewnienia poufności niż wymienione tutaj. fotografbaranki.pl nie jest odpowiedzialne za politykę poufności tych źródeł.

9. WIDŻETY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasza strona zawiera funkcje mediów społecznościowych, jak przycisk Lubię na Facebook oraz Widżety, takie jak przycisk Udostępnij to, lub interaktywne mini-programy, które działają na naszej stronie. Te funkcje mogą zbierać twoje adresy protokołu internetowego, to które podstrony odwiedzasz na naszej Stronie oraz mogą zostawić ciasteczko, żeby zapewnić poprawne działanie funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są albo hostowane przez strony trzecie lub hostowane bezpośrednio z naszej Strony. Twoje interakcje z tymi funkcjami są zarządzane przez oświadczenie prywatności firmy je dostarczającej.

10. ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH

Możemy uaktualniać niniejsze oświadczenie prywatności aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących danych. Jeżeli dokonamy wszelkich istotnych zmian, powiadomimy Cię za pomocą informacji na tej witrynie zanim zmiany wejdą w życie. Zachęcamy, abyś regularnie przeglądał tą stronę aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące naszych praktyk prywatności.